Warunki i zasady

Warunki i zasady


Używając URLJ.PL, zgadzasz się na nasze, określone poniżej, warunki.

1. W dowolnej chwili mamy prawo do zmiany warunków użytkowania, które wchodzą w życie natychmiast.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu URLJ.PL bez naruszania przepisów Estonii i prawa międzynarodowego.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby prowadzić do obniżenia wydajności URLJ.PL

4. Cytowanie materiałów URLJ.PL jest dozwolone jedynie w takich przypadkach, gdy dostępne jest łącze do URLJ.PL jako źródła danych.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność naszych danych ani za sprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za łącza do stron wskazanych w URLJ.PL

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za spowodowanie jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich szkód wskutek ewentualnych strat związanych z informacją opublikowaną na URLJ.PL

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za ogłoszenia zamieszczane na naszej stronie internetowej.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za zrzuty ekranowe analizowanych przez nas stron internetowych.

10. W przypadku jakiegokolwiek sporu wszelkie roszczenia podlegają jurysdykcji sądów Estonii i mogą być rozstrzygane na mocy aktualnie obowiązujących przepisów ustawodawstwa estońskiego i prawa międzynarodowego.

Data ostatniej zmiany: 17.04.2015